Traili

Traili

Podobno kot bike parke, tudi traile ali trail centre sestavlja mreža urejenih in redno vzdrževanih kolesarskih poti ali trailov, z razliko, da dostop do začetka spusta ni urejen z žičniškimi napravami.